Schooltijden en opvang

Schooltijden

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 08:30 – 15:00 uur

woensdag: 08.30 – 12:00 uur

 

Pauzetijden

groep 3, 6

groep 4, 7 en Taalklas 3-4

groep 5, 8 en Taalklas 5-8

groep 1 en 2

 

 

 

11:45-12:30

12:00 – 12:45

12:30 – 13:15

11:45 – 12.45

 

 

 

Tussenschoolse opvang (overblijven)

In principe blijven alle leerlingen tussen de middag op school. Het is mogelijk om uw kind te halen, maar niet alle groepen hebben tegelijk pauze, waardoor het lastig wordt met meerdere kinderen uit 1 gezin. Er wordt in de klassen gegeten met de eigen groepsleerkracht. Daarna wordt er in verschillende groepen buiten gespeeld. Op het schoolplein wordt toezicht gehouden door ervaren sportinstructeurs. Voor het overblijven worden geen kosten in rekening gebracht.

Juf Nelleke Kerkhoven is het aanspreekpunt voor vragen rondom de tussenschoolse opvang.