Onderwijs

De Voorschool

De Voorschool is in feite een nauwe samenwerking tussen een peuterspeelzaal en een basisschool. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 van de Koningin Beatrixschool stemmen het lesaanbod af met de leidsters van peuterspeelzaal “De Peuterhoek”.

Het is de bedoeling om kinderen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen zoveel mogelijk ondersteuning te bieden. Ook kinderen die het Nederlands wel beheersen krijgen extra aandacht. Er wordt gewerkt aan taal, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Hiervoor zorgen de leerkracht en de tutor die beiden 4 dagdelen per week in iedere groep aanwezig zijn.

Sinds 2014 is een van de voorschoolgroepen een startgroep dieĀ 4 dagdelen per week les verzorgt, en waar naast een peuterleidster ook een basischoolleerkracht de groep waarneemt.