School in de wijk

Brede Buurtschool

Samenwerkende instanties

Onze school heeft zich ontwikkeld als brede buurtschool. Dit betekent onder meer dat we nauw samenwerken met diverse instanties zoals welzijnsorganisatie Zebra, Politie Haaglanden, bibliotheek, de schoolmaatschappelijk werker, de Haagse Sporttuin, KOO en diverse sportorganisaties. Er wordt aandacht besteed aan zaken als jeugdhulpverlening, veiligheid, leesbevordering, sport en spel, kunstzinnige vorming, natuur en milieu.

Tussen schoolse opvang (overblijven)

In principe blijven alle leerlingen tussen de middag op school. Het is mogelijk om uw kind te halen, maar niet alle groepen hebben tegelijk pauze, waardoor het lastig wordt met meerdere kinderen uit 1 gezin. Er wordt in de klassen gegeten met een overblijf juf. Daarna wordt er in verschillende groepen buiten gespeeld. Op het schoolplein wordt toezicht gehouden door ervaren sportinstructeurs. Voor het overblijven worden geen kosten in rekening gebracht.

Juf Ninette Koegler is het aanspreekpunt voor vragen rondom de tussen schoolse opvang.

Voor- en naschoolse opvang (kinderopvang)

Er zijn door de school afspraken gemaakt met kinderdagverblijf Saïd DAK over de Voor- en naschoolse opvang. U kunt uw kind voor schooltijd naar de opvang aan de Vermeerstraat brengen vanaf 7:30 uur. Na schooltijd, en ook gedurende de schoolvakanties, is daar kinderopvang mogelijk tot 18:30 uur. Er zijn goede contacten tussen de Koningin Beatrixschool en kinderdagverblijf Said. Medewerkers van het kinderdagverblijf brengen en halen uw kind vanaf het schoolplein.

De kosten voor deze opvang zijn voor uw rekening. Bij de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen; hiervoor moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie hierover www.toeslagen.nl). Om uw kind aan te melden voor het kinderdagverblijf moet u zelf een afspraak maken met Kinderdagverblijf Saïd DAK, of een ander kinderdagverblijf. Meer informatie over het kinderdagverblijf vindt u op www.kinderopvangdak.nl. Het kan voorkomen dat Saïd DAK niet voorziet in kinderopvang op enkele “margedagen”. Houdt u in dat geval de weekbrief in de gaten, of neem contact op met de directeur.

Verlengde Schooldagactiviteiten

We doen als school ook mee met de Verlengde Schooldag. Dat zijn activiteiten die na schooltijd, dus na 15:00 uur, worden georganiseerd. Dit jaar hebben we gekozen voor de volgende activiteiten: kunstlessen, sportlessen, muziek en dans. Ook is er huiswerkbegeleiding, Turkse les en bijles begrijpend lezen.

Kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar een aanmeldingsformulier waarmee ze zich kunnen opgeven. Het gaat meestal om 10 lessen. Coördinator van al deze lessen na schooltijd is de adjunct directeur.

Kinderen van onze school kunnen ook deelnemen aan sportlessen in de Haagse Sporttuin op het veld aan de Bosboomstraat.

Schoolmaatschappelijk werk

Wekelijks kunnen ouders op school komen voor een gesprek met de maatschappelijk werker, Kim van Hagen. Zij is aanwezig op dinsdag en donderdag. Het e-mailadres is: k.vanhagen@smw-basisschool.nl.