School in de wijk

Brede Buurtschool

 

Onze school heeft zich ontwikkeld tot Brede Buurtschool. Dit betekent dat de school nauw samenwerkt met welzijnsorganisaties, Politie Haaglanden, bibliotheek, maatschappelijk werker, de Haagse Sporttuin, het Koorenhuis en diverse sportorganisaties. Er wordt aandacht besteed aan zaken als jeugdhulpverlening, veiligheid, leesbevordering, sport en spel, kunstzinnige vorming, natuur en milieu.

 

Verlengde Schooldagactiviteiten

 

Na schooltijd worden veel “Verlengde Schooldag” activiteiten georganiseerd. Jaarlijks is er keuze uit activiteiten zoals computerlessen, sportlessen, muziek en dans. Kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar een aanmeldingsformulier waarmee ze zich kunnen opgeven. Het gaat meestal om 10 lessen. Coördinator van al deze lessen na schooltijd is juf F. Plaisier.

 

Kinderen van onze school kunnen ook deelnemen aan sportlessen in de Haagse Sporttuin op het veld aan de Bosboomstraat. Meer informatie hierover bij meester M. Krijtenburg.

 

Schoolmaatschappelijk werk

 

Wekelijks kunnen ouders op school komen voor een gesprek met de maatschappelijk werker, Jessica Freeke. Jessica is op donderdag op school aanwezig. Inloop van 08.30 – 09.00 uur.  Het mailadres is adviesvanyes@gmail.com.