Info groep 8

Van de basisschool, naar de middelbare school

Organisatie van de overstap BO-VO (Basisonderwijs – Voortgezet Onderwijs)

Beschrijving van het proces voor ouders.

 

Naar het voortgezet Onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment voor de leerlingen uit groep 8 en al in groep 7 krijgt de leerling een voorlopig advies. Hieronder beschrijven we dit proces.

1. De totstandkoming van het advies

We geven een advies niet zomaar. In de besluitvorming worden de volgende aspecten meegenomen. Het leerlingvolgsysteem bevat toetsen van alle schooljaren, de gegevens van af groep 6 worden meegenomen voor het advies, er wordt een drempeltoets afgenomen en in mei de IEP eindtoets. Naast deze gegevens wordt de inzet van de leerling en de studiehouding besproken (is het huiswerk altijd af enz). Bij de advisering zijn groepsleerkrachten van groep 7, 8, interne begeleiding en directie betrokken.

2. Interne organisatie rondom het advies

Aan de ouders en de leerlingen van groep 7 wordt in januari een pre advies gegeven, ouders worden hiervoor uitgenodigd.

In groep 8 geldt het volgende tijdpad:

  • November intelligentieonderzoeken leerlingen PRO/LWOO
  • November drempelonderzoek
  • November adviesgesprekken leerlingen en ouders
  • Januari start open dagen
  • Januari Midden toetsen CITO
  • Januari definitieve adviezen
  • 9 februari eerste aanmeldperiode
  • 16 en 17 april IEP eindtoets
  • Mei heroverweging advies

De groepsleerkrachten en de interne begeleider zijn degenen die het proces vormgeven, en in de meeste gevallen de gesprekken voeren. De directie is eindverantwoordelijk voor het proces en is aanwezig bij enkele gesprekken.

3. Ondersteuning bij de oriƫntatie

De voorlopige advisering vindt plaats voor de kerstvakantie zodat ouders en leerlingen de Open dagen kunnen bezoeken. U krijgt uiteraard een scholenlijst en er wordt uitgelegd hoe u de keuze lijst kunt invullen. Ook de school gaat op bezoek op enkele VO scholen, ouders kunnen uiteraard mee. De school kan adviseren en helpen wanneer het voor ouders een lastig traject is. Ouders blijven wel zelf verantwoordelijk voor de aanmelding.

 

4. Onderwijskundig rapport

Het basisschooladvies maakt deel uit van het Onderwijs Kundig Rapport. Het OKR is de onderbouwing voor het advies. Ouders hebben recht op inzage. Wij bespreken dit OKR met de ouders en ouders kunnen hun eigen visie toevoegen. Wij werken met Onderwijs Transparant. Alle gegevens van de leerlingen gaan via dit digitale middel naar de school waar de ouders de code aan verstrekken.

 

5. Eindtoets

Wanneer de uitslagen van de eindtoets bekend zijn krijgen de leerlingen dit op schrift mee naar huis. Wanneer er een heroverweging nodig is worden ouders en leerlingen zo snel mogelijk uitgenodigd. De school neemt dan ook contact op met de VO school.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de BoVo Haaglanden.