Info groep 8

Van de basisschool, naar de middelbare school

Naar het voortgezet Onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment voor de leerlingen uit groep 8, hieronder volgt de procedure:

De totstandkoming van het advies

We geven een advies niet zomaar. In de besluitvorming worden de volgende aspecten meegenomen. Het leerlingvolgsysteem bevat toetsen van alle schooljaren, de gegevens van af groep 6 worden meegenomen voor het advies, er wordt een drempeltoets afgenomen en in april de IEP eindtoets. Naast deze gegevens wordt de inzet van de leerling en de studiehouding besproken (is het huiswerk altijd af enz). Bij de advisering zijn groepsleerkrachten van groep 7, 8, interne begeleiding en directie betrokken. We adviseren altijd kansrijk.

1. Interne organisatie rondom het advies

Aan de ouders en de leerlingen van groep 7 wordt in januari een pre advies gegeven, ouders worden hiervoor uitgenodigd.

In groep 8 geldt het volgende tijdpad:

  • November intelligentieonderzoeken leerlingen PRO/LWOO
  • November drempelonderzoek
  • November: adviesgesprekken leerlingen en ouders
  • Januari: start open dagen
  • Januari: Midden toetsen CITO
  • Januari: definitieve adviezen
  • Februari: eerste aanmeldperiode
  • 20 en 21 april: IEP eindtoets
  • Mei: heroverweging advies

De groepsleerkrachten en de interne begeleider zijn degenen die het proces vormgeven, en in de meeste gevallen de gesprekken voeren. De directie is eindverantwoordelijk voor het proces en is aanwezig bij enkele gesprekken.

2. Ondersteuning bij de oriƫntatie

De voorlopige advisering vindt plaats voor de kerstvakantie zodat ouders en leerlingen de Open dagen kunnen bezoeken. U krijgt uiteraard een scholenlijst en er wordt uitgelegd hoe u de keuze lijst kunt invullen. Ook de school gaat op bezoek op enkele VO scholen, ouders kunnen uiteraard mee. De school kan adviseren en helpen wanneer het voor ouders een lastig traject is. Ouders blijven wel zelf verantwoordelijk voor de aanmelding.

 

3. Onderwijskundig rapport

Het basisschooladvies maakt deel uit van het Onderwijs Kundig Rapport. Het OKR is de onderbouwing voor het advies. Ouders hebben recht op inzage. Wij bespreken dit OKR met de ouders en ouders kunnen hun eigen visie toevoegen. Wij werken met Onderwijs Transparant. Alle gegevens van de leerlingen gaan via dit digitale middel naar de school waar de ouders de code aan verstrekken.

 

4. Eindtoets

Wanneer de uitslagen van de eindtoets bekend zijn krijgen de leerlingen dit op schrift mee naar huis. Wanneer er een heroverweging nodig is worden ouders en leerlingen zo snel mogelijk uitgenodigd. De school neemt dan ook contact op met de VO school.

De leerkrachten van groep 8 houden regelmatig contact met een leerkracht van de brugklas. De vorderingen van oud-leerlingen worden nog enkele jaren gevolgd om zicht te houden hoe “onze” leerlingen het doen in het voortgezet onderwijs.

In Den Haag volgen alle scholen de BOVO procedure en het BOVO tijdpad. Alle informatie daarover vindt u op de website www.bovohaaglanden.nl