Identiteit

Missie en visie

Opvoeding en onderwijs

Op de peuterspeelzaal willen wij de peuters niet alleen de Nederlandse taal aanbieden, maar willen wij ook meehelpen in de opvoeding. Dan doen wij vanuit onze christelijke achtergrond.

Er wordt door de peuterleidsters nadruk gelegd op het belang van normen en waarden, respect voor anderen en een positieve houding. Wij proberen zo om te gaan met uw peuter dat het kan presteren overeenkomstig de gaven die het van God heeft ontvangen.

Kernwaarden

Op De Peuterhoek vinden we de volgende kernwaarden belangrijk:

  • christelijke identiteit
  • respect en betrokkenheid
  • orde en structuur