Hoe zie je het?

De identiteit in de dagelijkse praktijk

Week- en dagopening

 

Iedere maandagmorgen komen alle kinderen van 8.35 – 9.05 uur bij elkaar in de aula om de week samen te beginnen met zingen, bidden en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Er wordt dan ook aandacht besteed aan kinderen die in die week jarig zijn. Eén kind (of groep) komt even “in de schijnwerpers” te staan.

Ouders zijn welkom om bij de weekopening aanwezig te zijn en kunnen, nadat ze hun kind gebracht hebben, plaatsnemen aan de zijkant van de aula. Van ouders wordt verwacht dat ze stil zijn tijdens de weekopening en respect betonen voor hetgeen gezegd en gezongen wordt.

Alle leerlingen doen verder elke schooldag mee aan een dagopening met zingen, bidden en een verhaal uit de Bijbel. We verwachten van alle leerlingen dat ze hier respectvol aan deelnemen.

 

Vieringen

 

Hoogtepunten in het jaar zijn de vieringen met de kinderen van christelijke feestdagen: Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Voor de kerstvieringen worden ook de ouders uitgenodigd.

Verder besteden we aandacht aan Koninginnedag en Bevrijdingsdag. Jaarlijks vieren we het Beatrixfeest.

 

Sfeer

 

Een goede sfeer op school vinden we belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van de kinderen. Vanuit een houding van respect naar elkaar hechten we aan eerlijkheid, openheid en vertrouwen. Door het afspreken van duidelijke regels ontstaat er veiligheid en geborgenheid. Er is een actief anti pest beleid. Veel ouders kiezen voor de Koningin Beatrixschool juist vanwege de goede sfeer. Van leerkrachten wordt een open en vriendelijke benadering naar leerlingen verwacht. Leerlingen leren via de methode “Leefstijl” vaardigheden om goed om te gaan met zichzelf en anderen.

 

Ondersteuning weeskinderen

 

We brengen de kinderen ook het besef bij dat het goed is iets af te staan aan kinderen in arme landen. We hebben twee weeskinderen geadopteerd. Wij betalen elke maand het schoolgeld voor deze kinderen. In alle klassen is een busje, waar de kinderen elke maandag wat geld in kunnen doen.