Kosten

Vrijwillige ouderbijdrage

 

Aan de ouders wordt een jaarlijkse bijdrage voor de ouderraad verwacht: € 17,50 voor het eerste kind en € 12,50 voor het volgend kind. Deze bijdrage wordt gebruikt voor zaken als de sportdag, het afscheidsfeest, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Paasbrunch enz. Wij kunnen deze bijdrage niet verplichten. De Ouderraad int het geld en beheert het geld. Jaarlijks wordt er aan de accountant verantwoording afgelegd.

De school is deels afhankelijk van uw bijdrage om alle activiteiten te kunnen organiseren. U kunt uw ouderbijdrage ook overmaken op rekeningnummer IBAN: NL95 INGB 00039608 57 t.n.v. Stichting school met de Bijbel.

Ooievaarspas

 

Met een geldige Ooievaarspas kunt u dit schooljaar nog een beroep doen op Stichting Leergeld voor speciale kosten, hieronder valt niet de vrijwillige ouderbijdrage. U hebt dan wel een verklaring van de school nodig