Kosten

Vrijwillige ouderbijdrage

 

Van de ouders wordt een jaarlijkse bijdrage voor de ouderraad verwacht: € 17,50 voor het eerste kind en € 12,50 voor het volgend kind. Deze bijdrage wordt gebruikt voor zaken als de sportdag, het afscheidsfeest, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Paasbrunch enz. Wij kunnen deze bijdrage niet verplichten. De Ouderraad int het geld en beheert het geld. Jaarlijks wordt er aan de accountant verantwoording afgelegd.

De school is deels afhankelijk van uw bijdrage om alle activiteiten te kunnen organiseren. Wij rekenen dus op uw bijdrage. U kunt uw ouderbijdrage ook overmaken op rekeningnummer IBAN: NL95 INGB 00039608 57 t.n.v. Stichting school met de Bijbel.

Ooievaarspas

 

Als u in het bezit bent van een ooievaarspas moet u deze aan het begin van het schooljaar laten scannen bij de administratie. Alleen als de pas gescand is en geldig is, betaalt de gemeente Den Haag uw ouderbijdrage aan de school. Als de ooievaarspas niet aan het begin van het schooljaar gescand is, mist de school inkomsten vanuit de gemeente. Mogelijk kunnen daardoor extra uitstapjes met de kinderen niet doorgaan.