Team

Team

 

Aan de school zijn meesters en juffen verbonden met verschillende taken, die worden uitgevoerd onder leiding van de directie.

Naast groepsleerkrachten, die een eigen, vaste groep hebben, zijn er ook leerkrachten voor de gymlessen, handwerken, bijles aan kinderen die nog niet zo goed Nederlands spreken, enz. Er zijn intern begeleiders, administratrices, klassenassistenten en een concierge.

 

Bouwen en jaargroepen

 

Onze school is verdeeld in acht jaargroepen, waarin de kinderen met leeftijdsgenoten samenwerken. We spreken op school over:

 

–          onderbouw (groep 1 t/m 2)

–          middenbouw (groep 3 t/m 5)

–          bovenbouw (groep 6 t/m 8)

 

We proberen de groepen zo klein mogelijk te houden of te voorzien van een extra leerkracht of een assistent.

 

Speciale groepen: Tussengroep, Taalklas, Schakelklas

 

T-groep

 

De T-groep (of: Tussengroep) is een unieke voorziening die alleen de Koningin Beatrixschool biedt.  Via de T-groep wordt een stevige leesbasis gelegd, waar uw kind de hele schoolcarriere profijt van zal hebben.

In deze groep doen de leerlingen twee jaren over de leerstof van groep 3. De kinderen hebben zo dubbele tijd om de taalbasis te leggen. Dit wordt altijd van tevoren met de ouders besproken. Het grote voordeel is dat de kinderen niet “blijven zitten” (in groep 3 of later) om het jaar helemaal opnieuw te moeten doen. De leerkracht heeft tijd om, naast het gewone taalprogramma, allerlei extra taal- en ontwikkelmateriaal te gebruiken. De groep is gesplitst in T1 en T2. De kinderen van T2 doen het rekenprogramma mee met groep 3. De Koningin Beatrixschool heeft jaren ervaring met deze vorm, en de resultaten zijn aantoonbaar positief.

 

Taalklas

 

De Koningin Beatrixschool is één van de geselecteerde scholen in Den Haag met een taalklas (voorheen ook wel “opvanggroep” of “neveninstroomgroep” genoemd). Hierin komen kinderen die ouder zijn dan 7 jaar en korter dan een jaar in Nederland verblijven. Deze kinderen, die doorgaans bij binnenkomst geen Nederlands spreken, worden bij aanmelding eerst getoetst. Er wordt dan bepaald wat het niveau en de aanleg is. De kinderen werken met “Horen, zien en schrijven”, een methode waarmee ze in een jaar tijd zoveel mogelijk Nederlands leren spreken. Af en toe zitten de leerlingen in de reguliere groep met hun leeftijdsgenoten, bijvoorbeeld bij zwemles, handvaardigheid, muziekles, gymles en vieringen.

 

Schakelklas

 

De schakelklas is een speciale groep waar het leerlingenaantal klein is, en extra aandacht is voor taal. We kennen verschillende varianten: als extra leerjaar, parallel jaar, of als verlengde schooldag klas. Het aantal leerlingen in de schakelklas blijft beperkt tot maximaal 15 leerlingen. Er is extra assistentie en ondersteuning vanuit het HCO. Het doel is om de achterstand die leerlingen hebben zoveel mogelijk weg te werken. Het positieve effect van schakelklassen is aangetoond door het Kohnstam instituut.

 

Groepsindeling schooljaar 2017 – 2018

 

Peutergroepen

Groep: groepsleerkacht/tutor

Groep Geel: juf D. Krijtenburg, juf E. Oppenhuizen, juf A. Schonewille

Groep Rood: (startgroep), juf D. Krijtenburg, juf E. Oppenhuizen, juf W. v.d. Pol en juf J. Noorlander, juf R. Krijtenburg

Groep Groen: juf J. Noorlander, juf E. Quist

Groep Blauw: juf J. Noorlander, juf E. Quist

 

Kleutergroepen

Groep 1-2: juf K. Honing, juf M. Boer

Groep 1-2: juf M. Remmelzwaal, juf N. Kerkhoven

Groep 1-2: juf B. Meeuwisse

 

Groepen 3 t/m 6

Groep 3A: juf A. Molenaar, juf L. v.d. Hoek

Groep 3B: juf G. Riemens, juf S. Hogervorst

Groep 3T: juf A. Dekkers, juf S. Hogervorst

Taalklas 3-4: juf W. Werner, juf C. Hoang

Groep 4A: juf E. Maljaars, juf A. Heuseveldt

Groep 4B: juf M. de Vries, juf M. Pasveer

Taalklas 5-8: juf C. Roest, meester E. Noort

Groep 5A: juf J. van Lagen, juf N. Maas

Groep 5B: juf K. van Dingen

Groep 6A: juf W. Corbijn

Groep 6B: meester A. van Meerkerk

groep 7A: meester J. Bruggeman, juf N. Maas

groep 7B: meester M. Roeleveld

groep 8A: meester R. Krijtenburg, juf A. Anneveld

groep 8B: juf F. Plaisier

 

Overige taken

Functie: Medewerker

Directeur: juf L. de Jong
Adjunct directeur/hoofd bedrijfsvoering: meester A. Huisman

Bouwleiders: juf N. Maas (bov), juf L. van der Hoek (mid), juf R. Driesse (ond)

Intern begeleiders: juf T. Vavier, juf J. Vierhout, juf S. Mulder

Rekencoördinator: juf E. van Osnabrugge

Oudercoördinator: juf N. Kerkhoven

Remedial Teacher: juf E. van Osnabrugge, juf A. Heuseveld

Gedragsspecialisten: juf N. Maas, juf J. Vierhout

ICT coördinator: meester R. Krijtenburg, meester J. Bruggeman

Preventiemedewerker: juf W. v.d. Pol

Bestuur-directiesecretaris: juf A. Mensink

Administratie: juf M. Bruin, juf E. de Man

Conciërge: meester B. Boukhizzou

Vakdocent gymnastiek: meester M. Krijtenburg, juf W. Corbijn

Vakdocent handwerken: juf E. van Dijk

Plusklas voor meerbegaafden: juf R. Krijtenburg

Oudereducatie: juf N. Kerkhoven, juf S. Hogervorst

Klassenassistentes/onderwijsassistentes: juf N. Koegler, juf I. Bril, meester I. Eroglu, juf F. Fathy

 

Vervanging

 

Iedere groep heeft zijn eigen meester of juf. Het kan wel eens gebeuren dat die er niet is, bijvoorbeeld bij ziekte, een vrije dag, of als de leerkracht andere taken moet verrichten. Dan komt er een invaller. In iedere klas is er een klassenmap, waarin staat waar de kinderen zijn gebleven met de lessen. De invaller kan dan doorgaan met de leerstof waar de eigen leerkracht was gebleven. We kunnen een beroep doen op vaste invallers, die bevoegd zijn en de kinderen goed kennen.

 

Stagiaires

 

Geregeld komen er stagiaires in onze school. Dat zijn studenten van de Pabo, die worden opgeleid voor leerkracht. Ze komen in onze school praktijkervaring opdoen. Ze krijgen opdrachten van hun eigen leraren. Soms moeten ze ook lesgeven in een groep.

Er kunnen ook Lio-stagiaires (Leraar In Opleiding) lesgeven. Een Lio-stagiaire is een bijna afgestudeerde vierdejaars student(e) die drie dagen per week gedurende een aantal maanden les geeft.

Soms zijn er stagiaires die zich voorbereiden op een baan als onderwijsassistent.

Het is altijd zo dat de groepsleerkracht verantwoordelijk blijft voor wat er in de klas gebeurt.

 

Professionalisering

 

We vinden het belangrijk dat alle leerkrachten de gelegenheid krijgen cursussen te volgen om bij te blijven in hun vak. Daarmee wordt de kwaliteit van het onderwijs vergroot. Sommige cursussen worden door het hele team gevolgd. Van iedere leerkracht op onze school wordt in ieder geval verwacht dat hij aan deze teambrede nascholing deelneemt. Een paar keer per jaar geven we om deze reden alle leerlingen vrij. De data vindt u op de schoolkalender. De leerkrachten van groep 1 en 2 hebben een voorschoolcursus gevolgd en worden regelmatig nageschoold.