Team

Team

 

Aan de school zijn meesters en juffen verbonden met verschillende taken, die worden uitgevoerd onder leiding van de directie.

Naast groepsleerkrachten, die een eigen, vaste groep hebben, zijn er ook leerkrachten voor de gymlessen, handwerken, bijles aan kinderen die nog niet zo goed Nederlands spreken, enz. Er zijn intern begeleiders, administratrices, klassenassistenten en een concierge.

 

Bouwen en jaargroepen

 

Onze school is verdeeld in acht jaargroepen, waarin de kinderen met leeftijdsgenoten samenwerken. We spreken op school over:

 

–          peuterschool (2-4 jarigen)

–          onderbouw (groep 1 t/m 2)

–          middenbouw (groep 3 t/m 5)

–          bovenbouw (groep 6 t/m 8)

 

We proberen de groepen zo klein mogelijk te houden of te voorzien van een extra leerkracht of een assistent.

 

Speciale groepen: Taalklas, Schakelklas en 2/3 combinatie

 

Taalklas

 

De Koningin Beatrixschool is één van de 15 scholen in Den Haag met een taalklas (voorheen ook wel “opvanggroep” of “neveninstroomgroep” genoemd). Hierin komen kinderen die ouder zijn dan 7 jaar en korter dan een jaar in Nederland verblijven. Deze kinderen, die doorgaans bij binnenkomst geen Nederlands spreken, worden bij aanmelding eerst getoetst. Er wordt dan bekeken wat het niveau en de aanleg is. De kinderen werken met “Horen, zien en schrijven”, een methode waarmee ze in een jaar tijd zoveel mogelijk Nederlands leren spreken. Af en toe zitten de leerlingen in de reguliere groep met hun leeftijdsgenoten, bijvoorbeeld bij zwemles, handvaardigheid, muziekles, gymles en vieringen. Er zijn 2 taalklassen, 1 voor de jongere en 1 voor de oudere nieuwkomens.

 

Schakelklassen

 

Dit schooljaar zijn er twee schakelklassen: de 3T groep en een Verlengde Schooldagklas en nieuw is dit schooljaar een 2/3 combinatiegroep.

Het aantal leerlingen in de schakelklas blijft beperkt tot maximaal 15 leerlingen, er is extra assistentie, er is ondersteuning vanuit het HCO, om de achterstand die er bij de leerlingen is zoveel mogelijk weg te werken. Het effect van schakelklassen is enige tijd geleden aangetoond door het Kohnstam instituut.

De 3T-groep is een unieke voorziening in Den Haag, die alleen de Koningin Beatrixschool biedt. De gemeente Den Haag subsidieert deze groep. Via de T-groep wordt een stevige leesbasis gelegd, waar uw kind de hele schoolcarrière die volgt profijt van zal hebben.

In deze groep doen de leerlingen twee jaren over de leerstof van groep 3. De kinderen hebben zo dubbele tijd om de taalbasis te leggen. Dit wordt altijd van tevoren met de ouders besproken. Het grote voordeel is dat de kinderen niet “blijven zitten” (in groep 3 of later) om het jaar helemaal opnieuw te moeten doen. Wel zijn de leerlingen vanzelfsprekend een extra jaar ouder als ze naar groep 4 gaan.

De leerkracht heeft tijd om, naast het gewone taalprogramma, allerlei extra taal- en ontwikkelmateriaal te gebruiken. De groep is gesplitst in T1 en T2. De kinderen van T2 doen het rekenprogramma mee met groep 3. De koningin Beatrixschool heeft ruim 20 jaar ervaring met deze vorm en de resultaten zijn aantoonbaar positief.

In de Verlengde Schooldag schakelklas wordt na schooltijd voor een groep leerlingen in de bovenbouw extra les in rekenen en begrijpend lezen gegeven.

Nieuw is de combinatie 2/3. Deze groep is speciaal voor groep 2 leerlingen die al wat meer aankunnen en groep 3 leerlingen die juist spelen nog fijn vinden of nog heel jong zijn. We hopen op deze manier doublures te voorkomen. De overgang van Ontwikkelingsgericht onderwijs naar het jaarklassen systeem gaat meer geleidelijk.

 

Groepsindeling schooljaar 2018 – 2019

 

Peutergroepen

Groep: groepsleerkacht

Groep Geel: juf W. van der Pol en juf M. Laban

Groep Groen: juf J. Noorlander, juf A. Schonewille en juf E. van der Zwan

Groep Blauw: juf J. Noorlander, juf A. Schonewille en juf E. van der Zwan

 

Kleutergroepen

Groep 0-1: juf K. Honing

Groep 102: juf G. Riemens en juf M. de Boer

Groep 1-2: juf M. Remmelzwaal en juf R. Krijtenburg

Groep 2-3: juf B. Meeuwisse

 

Groepen 3 t/m 6

Groep 3: juf A. Molenaar

Groep 3T: juf A. Dekkers

Taalklas 3-4: juf W. Werner, juf C. Hoang en juf M. Pasveer

Groep 4A: juf C. de Vries, juf N. Greving en juf D. Krijtenburg

Groep 4B: meester A. van Meerkerk

Taalklas 5-8: juf C. Roest, meester E. Noort en meester I. Eroglu

Groep 5A: juf F. Plasier

Groep 5B: juf s. Krijtenburg

Groep 6A: juf W. Corbijn

Groep 6B: juf K. van Dingen en juf A. Anneveld

groep 7A: meester J. Bruggeman en juf N. Maas

groep 7B: juf M. de Vries en juf E. Kleinlugtebelt

groep 8A: meester M. Roeleveld

groep 8B: meester R. Krijtenburg en juf E. van der Pol

 

Overige taken

Functie: Medewerker

Directeur: juf L. de Jong

Adjunct directeur/hoofd bedrijfsvoering: meester A. Huisman

Bouwleiders: juf N. Maas en juf M. Boer

Intern begeleiders: juf T. Vavier, juf J. Vierhout en juf S. Mulder

Rekencoördinator: juf E. van Osnabrugge

Oudercoördinator: juf N. Kerkhoven

Remedial Teacher: juf E. van Osnabrugge

Gedragsspecialisten: juf N. Maas en juf J. Vierhout

ICT coördinator: meester R. Krijtenburg en meester J. Bruggeman

Preventiemedewerker: juf W. v.d. Pol

Administratie: juf M. Bruin en juf E. de Man

Conciërge: meester B. Boukhizzou

Vakdocent gymnastiek:

Vakdocent handwerken: juf E. van Dijk

Plusklas voor meerbegaafden: juf R. Krijtenburg

Oudereducatie: juf N. Kerkhoven

Klassenassistentes/onderwijsassistentes: juf N. Koegler, juf I. Bril, meester I. Eroglu en juf F. Fathy

 

Vervanging

Iedere groep heeft zijn eigen meester of juf. Het kan wel eens gebeuren dat die er niet is, bijvoorbeeld bij ziekte, een vrije dag, of als de leerkracht andere taken moet verrichten. Dan komt er een invaller. In iedere klas is er een klassenmap, waarin staat waar de kinderen zijn gebleven met de lessen. De invaller kan dan doorgaan met de leerstof waar de eigen leerkracht was gebleven. We kunnen een beroep doen op vaste invallers, die bevoegd zijn en de kinderen goed kennen.

 

Stagiaires

Geregeld komen er stagiaires in onze school. Dat zijn studenten van de Pabo, die worden opgeleid voor leerkracht. Ze komen in onze school praktijkervaring opdoen. Ze krijgen opdrachten van hun eigen leraren. Soms moeten ze ook lesgeven in een groep.

Er kunnen ook Lio-stagiaires (Leraar In Opleiding) lesgeven. Een Lio-stagiaire is een bijna afgestudeerde vierdejaars student(e) die drie dagen per week gedurende een aantal maanden les geeft.

Soms zijn er stagiaires die zich voorbereiden op een baan als onderwijsassistent.

Het is altijd zo dat de groepsleerkracht verantwoordelijk blijft voor wat er in de klas gebeurt.

 

Professionalisering

We vinden het belangrijk dat alle leerkrachten de gelegenheid krijgen cursussen te volgen om bij te blijven in hun vak. Daarmee wordt de kwaliteit van het onderwijs vergroot. Sommige cursussen worden door het hele team gevolgd. Van iedere leerkracht op onze school wordt in ieder geval verwacht dat hij aan deze teambrede nascholing deelneemt. Een paar keer per jaar geven we om deze reden alle leerlingen vrij. De data vindt u op de schoolkalender. De leerkrachten van groep 1 en 2 hebben een voorschoolcursus gevolgd en worden regelmatig nageschoold.