Team

Peuterleidsters

De peuterleidsters op onze school werken en leven vanuit hun geloof in de Here Jezus Christus. Op onze peuterspeelzaal werken de volgende peuterleidsters:

  • juf Wendy Vooijs (leidinggevende)
  • juf Judith Noorlander
  • juf Eline Quist
  • juf Marinda Laban
  • juf Henriëtte van der Neut

Alle leidsters zijn in het bezit van een geldig diploma, een verklaring van goed gedrag, en zijn in het bezit van een VVE certificaat.

Er zijn ook geregeld stagiaires op de peuterschool. Zij zijn meestal een half schooljaar bij ons om praktijkervaring op te doen.

Vactures

Het komt voor dat wij vacatures hebben. Klik hier voor het actuele overzicht van de vacatures.