Team

Peuterleidsters

De peuterleidster op onze school werken en leven vanuit hun geloof in de Here Jezus Christus. Op onze peuterspeelzaal werken de volgende peuterleidsters:

  • juf Wendy Vooijs (leidinggevende)
  • juf Dorine Krijtenburg
  • juf Judith Noorlander
  • juf Ellen Oppenhuizen
  • juf Eline Quist
  • juf Annelies Schonewille
  • juf Wiedy van de Pol
  • juf Renée Krijtenburg

Alle leidsters zijn in het bezit van een geldig diploma, een verklaring van goed gedrag, en zijn in het bezit van een VVE certificaat.

Er zijn ook geregeld stagiaires op de peuterspeelzaal. Zij zijn meestal een half schooljaar bij ons om praktijkervaring op te doen.