Nieuwsbrief week 51

22 December

Kerst – feest van het Licht. Het Licht dat naar de aarde kwam en in ons schijnt.   

Met alle kinderen hebben we deze week Kerstfeest gevierd. Met elkaar hebben met gezongen en gesproken over het Licht dat naar de wereld kwam. Jezus kwam en Zijn licht schijnt over ons leven. En zo mogen wij ook een licht zijn op school, thuis en in onze wijk waar we wonen 

Fijne feestdagen gewenst! Nieuwsbrief week 51