Nieuwsbrief week 19

12 May

Hoeveel te meer 

Er is geen druppel in de grote rivier waar ik naar kijk, die er te veel is. 

Er is geen grasspriet in het veld waar ik op sta, die er niet thuishoort. 

Er is geen blad aan welke boom die ik ooit zie, die overbodig is. 

 En geen zandkorrel op het strand waarop ik loop, ligt er zinloos. 

 

Hoeveel te meer dan de mens die bijna goddelijk is gemaakt? 

 — 

De kinderen, verzameld in mijn groep of ze nu twaalf zijn of vier, 

zij hebben, meer nog dan de druppels en het zand, een bestemming hier. 

 ’t Is niet zo vreemd, dat ik daarom elke dag 

Hem vraag om kracht zodat het kind Zijn doel bereiken mag.  

 (Chris Lindhout) 

 Nieuwsbrief week 19