Nieuwsbrief week 16

19 April

Na Pasen zijn de leerlingen van Jezus weer gaan vissen. Eerst vangen ze helemaal niets. Maar als Jezus dan roept “werp je netten uit aan de andere kant van de boot’” is de vangst enorm. Waar Jezus is gebeuren altijd mooie en wonderlijke dingen! 

 Als de discipelen op het strand komen, heeft Jezus al een maaltijd klaar. Petrus durft eigenlijk niet naar Hem toe te gaan. Hij had toch gezegd dat hij geen vriend van Jezus is en dat hij echt niet bij Hem hoort. 

 En nu is Jezus daar. Hij vraagt aan Petrus: “Petrus, houd je van mij”. Drie keer vraagt hij dat. En drie keer zegt Petrus: “Ja heer, u weet dat ik van U houd.”  

“Zorg dan goed voor de mensen. Help de mensen. En ga hen vertellen over Mij!” Nieuwsbrief week 16 (1)