Nieuwsbrief 3

23 januari

Waarderen, meten en beoordelen

Wat is de maat,

waarmee liefde wordt gemeten?

Wie kent een toets, waarmee vertrouwen wordt geteld?

Wie kent een schaal,

waarop je vriendschap af kunt zetten?

Wie kent een test, waarmee geloof wordt vastgesteld?

Nieuwsbrief week 3