Nieuwsbrief 2

13 januari

Laat mij in de morgen Uw liefde horen,

in U stel ik mijn vertrouwen,

wijs mij de weg die ik gaan moet,

mijn ziel verlangt naar U.

Psalm 143 vers 8

Het is een psalm van David, waarin hij aangeeft dat hij geen dag zonder de liefde van God kan.

Nieuwsbrief week 2