De Peuterhoek

De leukste peuterschool in de Schilderswijk

Welkom bij peuterspeelzaal “De Peuterhoek”

Peuterspeelzaal “De Peuterhoek” is gevestigd in hetzelfde gebouw als de Koningin Beatrixschool, aan de Saenredamstraat 4.

De peuterspeelzaal valt, net als deze basisschool, onder de Stichting School met de Bijbel.

Kinderen vanaf twee jaar en zes maanden zijn van harte welkom op de Peuterhoek. In 4 dagdelen per week volgen peuters het Voorschoolprogramma “Startblokken”.

Het inschrijven van uw kind

Vanaf 2 1/2 jaar is uw peuter van harte welkom op de peuterspeelzaal. Het is verstandig om een jaar van te voren in te schrijven. U kunt daarvoor een afspraak maken met de hoofdleidster: juf Wendy Vooijs, telefoonnummer 070 380 84 94 / mailadres: wvooijs@beatrixschool.info.

Wilt u bij de inschijving meenemen:

  • Het consultatiebureauboekje met daarin de lijst met inentingen van uw peuter.
  • De zorgverzekeringpas van uw peuter.

Tijdens het gesprek vragen wij naar persoonlijke gegevens van u en uw peuter. Wij vertellen over de gang van zaken op de peuterspeelzaal. Ook laten wij u weten wanneer uw peuter welkom is op de peuterspeelzaal. Alle informatie die u geeft wordt vertrouwelijk behandeld.

U bent natuurlijk altijd van harte welkom om de peuterspeelzaal vrijblijvend te bezoeken!

Een dagdeel op de peuterspeelzaal

Als u binnenkomt hangt uw peuter zijn/haar jas aan de kapstok en geeft het pakje drinken aan de leidster. U kunt samen een puzzel uit de kast pakken.Als alle peuters er zijn, neemt u afscheid van uw peuter. Er wordt opgeruimd en alle peuters gaan in de kring zitten. Tijdens het kringmoment worden liedjes gezongen en een boekje voorgelezen.Soms worden spelletjes gedaan of een activiteit aangeboden. Daarna gaan de peuters in de hoeken spelen. Een leidster maakt met de peuters een knutselwerkje en de andere leidster biedt een les aan. De andere peuters mogen vrij spelen. Dit wisselen we af. Na het spelen en werken gaan wij weer in de kring zitten, het is tijd voor een plasronde. Na het plassen en handen wassen, gaan wij fruit aan tafel eten en drinken.Na het eten en drinken gaan we buiten spelen. Daarna komen de ouders de peuters weer ophalen.

Eerste schooldag

Het is altijd spannend om uw peuter achter te laten op school, zeker als hij of zij vooral thuis bij u is geweest. Hier hebben wij ook alle begrip voor! De eerste keer dat uw peuter naar de peuterspeelzaal gaat, kunt u het beste eerst even meelopen naar de leidster.De leidster legt u de gang van zaken uit en geeft u de welkomsbrief waar alle belangrijke informatie over de peuterspeelzaal op staat. Uw peuter krijgt een eigen kapstok en een eigen stoeltje.

De eerste keer gaat u samen rustig aan tafel zitten zodat uw peuter even kan rondkijken en kan wennen aan het groepsgebeuren. Wij vinden het belangrijk dat uw peuter goed kan wennen en willen daar de nodige tijd en aandacht aan besteden.

Download hier het Inspectierapport van de GGD Haaglanden van 1 maart 2017: inspectierappport.