Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

 

De Koningin Beatrixschool is een christelijke school, die open staat voor alle kinderen van wie de ouders christelijk onderwijs op prijs stellen.

De school is een binnenstadsschool, die midden in de Schilderswijk van Den Haag staat. Bijna alle kinderen van onze school wonen in de omgeving van de school. Er zitten ongeveer 315 kinderen op onze school en er werken zo’n 45 medewerkers (inclusief assistenten, parttimers en invallers).

 

Missie

Midden in de Schilderswijk in Den Haag staat een van de oudste scholen van Den Haag: de Koningin Beatrixschool (De School met de Bijbel). Al sinds 1883 wordt vanuit een positief christelijke identiteit, kwalitatief hoogstaand onderwijs gegeven. Alle medewerkers weten zich gedragen door het geloof in God en de liefde van Jezus. Vanuit deze wetenschap die zorgt voor een hechte samenwerking tussen de teamleden, willen we binnen de wijk en in de stad vormgeven aan de ontwikkeling van kinderen. Hierin willen we meer meegeven dan alleen de schoolse educatie: de totale ontwikkeling van de leerlingen is ons doel. Op onze eigen, unieke manier geven we hieraan vorm; er is veel aandacht voor muziek, zang, dans, samen vieren en er is veel aandacht voor elkaar en voor de manier waarop we met elkaar omgaan.

Identiteit en kwaliteit zijn de pijlers onder ons werk. Wij stellen ons ten doel om iedere aan onze zorg toevertrouwde leerling tot zijn/haar recht te laten komen, zijn/haar talenten te mogen ontwikkelen en hem/haar te laten zijn zoals door God bedoeld.

Het zoeken naar verbinding is de sleutel om het werk op deze plaats te kunnen doen. Teamleden werken vanuit vertrouwen samen, met elkaar en met ouders. Hierdoor kunnen wij een veilige plaats in de wijk zijn voor iedereen.

Deze basis maakt dat wij kunnen zeggen:

Ieder kind is welkom.

 

Visie

Wanneer de leerlingen bij ons op school zijn leren ze meer dan alleen taal en rekenen. Wij zetten muziek in als middel omdat muziek kinderen sociaal-emotioneel vaardiger, creatiever en gelukkiger maakt. Het heeft ook een positief effect op de cognitieve ontwikkeling. Muziek past goed bij onze identiteit en muziek heeft een grote rol in de vieringen.

Zelfstandigheid is een voorwaarde om in het leven verder te komen. Wij beginnen hier al mee in de kleutergroepen. Leerlingen leren om zelf keuzes te maken en krijgen in hogere groepen dag- en weektaken.

De brede ontwikkeling van de leerling vinden wij belangrijk, bij ons is er ook ruimte voor:

  • Culturele ontwikkeling, we bezoeken musea en concerten;
  • Gezondheid: bewegingsonderwijs en aandacht voor voeding;
  • ICT: omgaan met computers maar ook met sociale media.