Hoe zie je het?

De identiteit in de dagelijkse praktijk

Week- en dagopening

 

Iedere maandagmorgen komen alle kinderen van 8.35 Р9.05 uur bij elkaar in de centrale hal om de week samen te beginnen met zingen, bidden en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Er wordt dan ook aandacht besteed aan kinderen die in die week jarig zijn. Ouders zijn van harte welkom om bij de weekopening aanwezig te zijn. Nadat ze hun kind gebracht hebben, kunnen ze de weekopening mee beleven aan de zijkant van de hal. Van ouders wordt verwacht dat ze stil zijn tijdens de weekopening en respect betonen voor wat gezegd en gezongen wordt.

Alle leerlingen doen verder elke schooldag mee aan een dagopening met zingen, bidden en een verhaal uit de Bijbel. We verwachten van alle leerlingen dat ze hier respectvol aan deelnemen. Dit wordt altijd besproken met de ouders bij de inschrijving van hun kind.

 

Vieringen

 

Hoogtepunten in het jaar zijn de vieringen met de kinderen van christelijke feestdagen. Voor de kerstvieringen worden ook de ouders uitgenodigd. Verder besteden we aandacht aan Koninginnedag en Bevrijdingsdag.

 

Sfeer

 

Een goede sfeer op school vinden we belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van de kinderen. Vanuit een houding van respect naar elkaar hechten we aan eerlijkheid, openheid en vertrouwen. Door het afspreken van duidelijke regels ontstaat er veiligheid en geborgenheid. Er is een actief anti pest beleid.

Veel ouders kiezen voor de Koningin Beatrixschool juist vanwege de goede sfeer. Van leerkrachten wordt een open en vriendelijke benadering naar de leerlingen verwacht. Leerlingen leren onder schooltijd vaardigheden om goed om te gaan met zichzelf en anderen. We hebben gekozen om dit vorm te geven met PBS (Positive Behaviour Support). Op een positieve manier wordt gedrag aangeleerd. Hierbij worden ook de ouders en daarmee ook de wijk betrokken.

 

Ondersteuning weeskinderen

 

We willen de kinderen leren dat het goed is iets af te staan aan kinderen in arme landen. We hebben een kind uit Afrika “geadopteerd”. Wij betalen elke maand het schoolgeld voor dit kind. Verder ondersteunen we het project Rainbow Angels voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Afrika. In alle klassen is een busje waar de kinderen elke dag geld in kunnen doen.