Afmelden

Ziekmelden

Als een kind door ziekte of bezoek aan de dokter niet naar school kan komen, moeten de ouders dit tussen 08:00 en 09:00 uur telefonisch doorgeven, of via de e-mail aan: edman@beatrixschool.info. Als een kind niet op school is en er geen afmelding is geweest, wordt na 09:00 uur door ons gebeld naar de ouders. Als er geen contact met de ouders is, moeten wij uw kind melden als ongeoorloofd verzuim. Komt het voor dat een leerling binnen 4 weken 16 klokuren ongeoorloofd verzuimt, dan zij wij verplicht dit te melden bij de afdeling leerplicht.

 

Te laat komen

Het is belangrijk dat uw kind op tijd op school is. Bij de eerste bel om 08:25 uur is het de bedoeling dat uw kind naar binnen gebracht wordt (groepen 1 en 2), of in de rij gaat staan (groepen 3 t/m 8). Bij de tweede bel om 08:30 uur starten de lessen: als uw kind daarna nog binnen komt, is het te laat. De leerkracht is verplicht bij te houden hoe vaak uw kind te laat is. Als uw kind vaak te laat komt, kan de leerplicht u uiteindelijk ook hiervoor een boete opleggen.