Kosten

Vrijwillige ouderbijdrage

 

Aan de ouders wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage voor de ouderraad gevraagd: € 17,50 voor het eerste kind en € 12,50 voor het volgend kind. Deze bijdrage wordt gebruikt voor zaken als de sportdag, het afscheidsfeest, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Paasbrunch enz. Wij stellen deze bijdrage niet verplicht. De Ouderraad int het geld en beheert het geld. Jaarlijks wordt er aan de accountant verantwoording afgelegd.

De school is deels afhankelijk van uw bijdrage om alle activiteiten te kunnen organiseren. U kunt uw ouderbijdrage ook overmaken op rekeningnummer IBAN: NL95 INGB 00039608 57 t.n.v. Stichting school met de Bijbel.

Ooievaarspas

 

De ooievaarspas hoeft niet meer gescand te worden op school. U kunt met een ooievaarspas wel een beroep doen op stichting Leergeld voor:

  • schoolreisje
  • kampgeld
  • computer
  • fiets
  • enz.

School Maatschappelijk Werk kan u hiermee helpen.