Kosten

Een idee van de kosten voor de peuterschool

De peuterschool valt sinds 2018 onder de wet Kinderopvang. Voor vragen kunt u het best contact opnemen met juf Wendy Vooijs; leidinggevende van de peuterschool (wvooijs@beatrixschool.info of 070 380 84 94).

Hieronder ziet u hoe het werkt en waar u recht op heeft:

Hoeveel uur per week?

Wat moet u doen?

Indicatie kosten

Hieronder kunt u meer lezen zodat u een idee krijgt van de kosten voor uw situatie.

Per uur kost de peuterschool in 2020 €8,17, maar gelukkig zijn er een heleboel subsidies waar u van gebruik kunt maken. Kijkt u mee?

Tabel met tarieven en indicatie van de eigen bijdrage

 2 dagdelen4 dagdelen
Aantal uur per week aanwezig612
Uur per jaar240480
Uren die gefactureerd worden per maand,

12 maanden per jaar

2040
Maandprijs bij €8,17 per uur€163,40€326,80
Eigen bijdrage met ALLEEN een Ooievaarspas€81,70€245,10
Eigen bijdrage met ALLEEN CJG Indicatie€81,70€163,40
Eigen bijdrage met CJG Indicatie en Ooievaarspas€0,00€0,00
Indicatie eigen bijdrage bij 33% peutertoeslag/kinderopvangtoeslag€109,48€218,96
Indicatie eigen bijdrage bij 96% peutertoeslag/kinderopvangtoeslag

(4 dagdelen kan zonder CJG indicatie alleen met Kinderopvangtoeslag, niet met Peutertoeslag)

€6,54€13,07

(aan de indicatie van de eigen bijdrage kunnen geen rechten worden ontleend)

Om te bekijken op welke subsidies u recht heeft en wat uw kosten daarmee ongeveer zullen zijn voor onze Peuterschool, kunt u het volgende stroomdiagram volgen.

 

Kinderopvangtoeslag

Klik hier voor een stappenplan voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag.

Hieronder de gegevens die u nodig heeft:

LRK nummer:
142196605

Adres:
Saenredamstraat 4
2525 TN  ’s-Gravenhage

Houder/ eigenaar van De Peuterhoek:
Stichting School met de Bijbel

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag of peutertoeslag

Als u de volgende vragen van de website van de Belastingdienst allemaal met ‘Ja’ kunt beantwoorden heeft u waarschijnlijk recht op Kinderopvangtoeslag:

Krijgt u kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor uw kind. Of onderhoudt u uw kind in belangrijke mate;Ja/Nee
Is de peuteropvang waar u uw peuter inschrijft geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang? (Dat zijn De Peuterhoek en Tamarinde wel.)Ja/Nee
Heeft U een schriftelijke overeenkomst met de peuterschool? Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar (bij De Peuterhoek en Tamarinde ontvangt u deze na de inschrijving en z.s.m. voor de plaatsing.)Ja/Nee
Hebben u en uw toeslagpartner de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning?Ja/Nee
U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.Ja/Nee

JA, als u bovenstaande vragen met ‘Ja’ kunt beantwoorden vraagt u kinderopvangtoeslag (KOT) aan. Wij factureren bij u het gehele bedrag maandelijks vooraf en u betaalt dus eerst alles zelf. U ontvangt een deel van de belastingdienst terug d.m.v. de KOT.

U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van de KOT bij de belastingdienst.

Er kunnen aanvullende regels van toepassing zijn om kinderopvangtoeslag aan te vragen (zoals co-ouderschap, sociale/medische redenen, wanneer u stopt met werken of werkloos wordt of wanneer uw toeslagpartner een familielid is). Raadpleeg hiervoor de website van de belastingdienst.

NEE, als u één of meerdere vragen hierboven met ‘Nee’ moet beantwoorden heeft u waarschijnlijk geen recht op Kinderopvangtoeslag. Als u geen recht heeft op Kinderopvangtoeslag, heeft u waarschijnlijk wel recht op Peutertoeslag van de gemeente. Dit doet u samen met de leidinggevende van de Peuterschool (juf Annemieke Kester). Als u Peutertoeslag krijgt, stort de gemeente dit bedrag op onze rekening. U hoeft alleen het resterende deel te betalen.

Als u een idee wilt krijgen van de kosten nadat u kinderopvangtoeslag heeft ontvangen, dan kunt u dit bestand openen: Tabel indicatie kosten NA Kinderopvangtoeslag of Peutertoeslag