Schooltijden en opvang

Schooltijden

groepen 1 t/m 8: 08:30 – 15:00 uur

woensdag 08:30 – 12:00 uur

Pauzetijden

Tk 3-4, Tk 5-6, Tk 7-8 en 6

groep 3, 4 en 7

groep 4/5, 5 en 8

groep 1 en 2

 

 

 

11:45-12:30

12:00 – 12:45

12:30 – 13:15

11:45 – 12.45

 

 

 

Tussenschoolse opvang (overblijven)

In principe blijven alle leerlingen tussen de middag op school. Het is mogelijk om uw kind te halen, maar niet alle groepen hebben tegelijk pauze, waardoor het lastig wordt met meerdere kinderen uit 1 gezin. Er wordt in de klassen gegeten met een overblijfjuf. Daarna wordt er in verschillende groepen buiten gespeeld. Op het schoolplein wordt toezicht gehouden door ervaren sportinstructeurs. Voor het overblijven worden geen kosten in rekening gebracht.

Juf Ninette Koegler is het aanspreekpunt voor vragen rondom de tussenschoolse opvang.