Nieuwsbrief week 47

25 November

Gehoorzamen 

Herkent u de foto’s? Bovenaan de regering van het land, dan de ‘regering’ van Den Haag en op het laatste plaatje twee agenten uit de Schilderswijk. Zij doen allemaal hun best om ons land en de stad goed te besturen en zorgen ervoor dat het veilig is. Fijn dat er hier zo’n overheid is. De overheid moet je gehoorzamen. Waarom? Omdat God dat van ons vraagt. En als je dat doet dan geef je licht.  

Nieuwsbrief week 47