Nieuwsbrief week 46

17 November

In de nieuwsbrief schrijven we heel vaak over iets dat tijdens de weekopening aan de kinderen is verteld of waarover we gezongen hebben. Afgelopen maandag heeft juf Stefanie met de kinderen gesproken over DANKEN. Er zijn veel psalmen en liederen waarin God wordt gedankt. Psalm 103 is zo’n psalm. 

Ook in haar klas heeft zij over DANKEN gesproken. Daar hebben de kinderen heel veel dingen genoemd, zoals: 

Ik dank God voor bomen en bloemen 

Ik dank God voor vrede in ons land 

Ik dank God voor de zon 

Ik dank God voor mijn familie 

Ik dank God dat Hij ons mooi heeft gemaakt. 

 Zo kunt u ook vragen aan uw kind thuis waar uw zoon of dochter God voor dankt! Doet u mee? 

Nieuwsbrief week 46