Nieuwsbrief week 15

12 April

Zwart – wit of donker – licht of fout – goed: Saulus – Paulus  

Voor Saulus was het volstrekt duidelijk: volgelingen van Jezus zijn fout. En daarom moesten zij gevangen worden genomen of gedood. Maar God liet Saulus zien wie Hij was. En met Gods hulp veranderde Saulus helemaal en ging hij juist over Jezus vertellen, in Griekenland en Italië. Saulus kreeg ook een andere naam: Paulus. Zo wandelde Paulus in het licht.  

Ook wij kunnen wandelen in het licht. Met hulp van Jezus kunnen wij ook het goede doen.  

Op de weekopening hebben we genoemd wat hoort bij wandelen in het licht: de waarheid vertellen, anderen helpen, complimenten geven, vrede en de ander liefhebben. Nieuwsbrief week 15