Nieuwsbrief week 14

05 April

De vrienden van Jezus kunnen maar moeilijk geloven dat Jezus leeft. Petrus heeft spijt dat hij net deed of hij niet bij Jezus hoorde, Johannes en zijn vrienden hebben Jezus in de steek gelaten toen Hij ze nodig had, Thomas gelooft niet dat Jezus leeft, hij wil het eerst zien.   

En toch ….. 

Jezus zoekt hen allemaal weer op en is dan niet boos op hen maar zegt: Vrede voor jullie, Ik laat jullie niet in de steek want jullie horen bij Mij.  

Nieuwsbrief week 14