Nieuwsbrief week 13

29 March

Met de hele school hebben we deze week het Paasfeest mogen vieren. Met elkaar hebben wij het volgende lied gezonden:

“De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 

Jezus’ dood was ’t einde niet 

Zing daarom een vrolijk lied 

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 

 Nieuwsbrief week 13