Nieuwsbrief week 10

08 March

Op de laatste dag van deze maand, zondag 31 maart, vieren we het Paasfeest: nadat Jezus gestorven was en drie dagen in het graf had gelegen is Hij opgestaan uit de dood. De komende weken vertellen we wat er met Jezus gebeurde voordat Hij gekruisigd werd. 

Nieuwsbrief week 10