Nieuwsbrief 6

09 February

De kinderen hebben deze week hun rapport meegekregen. De Doorstroomtoets groep 8 is gemaakt.  

In rapporten en toetsen geven we cijfers of een beoordeling. Zo ‘meet’ je de ontwikkeling van een kind en hoe het gegroeid is in het leren van allerlei vaardigheden. Dat is belangrijk. Maar lang niet alles wat wij in ons onderwijs heel belangrijk vinden, is te ‘meten’: geluk, liefde, tevredenheid … Juist daaraan willen wij als team van de Koningin Beatrixschool een bijdrage leveren! 

Nieuwsbrief week 6