Extra studiedag

22 March

Maandag 22 maart is er een extra studiedag. Er is die dag geen les. Als het voor u niet mogelijk is om opvang te regelen, zullen wij die mogelijkheid aanbieden op school. Aanmelden vóór 18 maart bij Idelette van der Spek: ivdspek@beatrixschool.info.