Nieuwsbrief 30

11 juni

Op 3 juni jl. in de weekopening zongen wij het volgende lied:

“Jezus zei eens tot zijn vrienden

‘K zal straks in de hemel zijn

Daar wil ik voor ieder zorgen

Voor de mensen groot en klein

Ja, ja, Hij blijft zorgen

Ook voor jou en ook voor mij.”

Door de Heilige Geest blijft God voor ons zorgen. Wij kunnen Hem niet zien maar hij is er wel en helpt ons om in beweging te komen.

nieuwsbrief 30