Nieuwsbrief 28

17 april

Op de koffie bij de directie

Vandaag hadden wij drie gasten die ons vertelden over PBS, een manier van positief omgaan met gedrag van kinderen.

Hier volgt een kort verslag.

  • Kinderen groeien op in 3 werelden: thuis, school en wijk. We willen een verbinding tot stand brengen met als doel: duidelijkheid en betere kansen voor kinderen. Iedere ouder wil namelijk het beste voor zijn kind
  • In de school werken we met een methode die zich richt op een positieve manier van gedrag aanleren op basis van onze kernwaarden. Bijvoorbeeld RESPECT als kernwaarde kun je heel klein vertalen naar: elkaar laten uitspreken. Dit wordt in de groep geoefend en beloond.
  • Ouders spelen een grote rol in de driehoek van de verschillende werelden daarom willen we samen met de ouders optrekken om te kijken hoe de positieve invloed van school en thuis door kan gaan in de wijk.

Met een klein groepje ouders willen we een ouderbijeenkomst voorbereiden om alle ouders te informeren.

nieuwsbrief 28