Nieuwsbrief 28

28 mei

Wat een wonder, God, Dat U ook mensen hebt gemaakt.  Dat U ons ziet en in Uw hart bewaart en voor de wereld zorgen laat. (naar psalm 8)

Het is inmiddels al weer even geleden dat er een nieuwsbrief kwam dus het is hoog tijd om even bij te praten.

Zoals u wellicht in de media hebt gehoord of gelezen was er wat verwarring rond de eindtoets. Ook onze school had hier mee te maken omdat wij de IEP toets afnemen. Voor enkele leerlingen kwam het advies onterecht hoger uit. Door adequaat optreden van de leerkrachten van groep 8 viel het uiteindelijk allemaal mee. Deze groepen gaan nu, na het definitieve advies, aan de voorbereidingen voor de musical beginnen. Overigens was de gemiddelde score op onze school royaal boven de inspectie ondergrens. We zijn hier erg blij mee.

nieuwsbrief28