Nieuwsbrief 22

12 maart

Vaderweek: van 18-22 maart 2019

Let op vaders want in die speciale week (18-22 maart) zijn er verschillende leuke activiteiten voor vaders (en kinderen).

Op dinsdag 19 maart kunnen vaders met hun kind een muziekles (djembé) volgen bij meester Noort. U kunt met de strook of in reactie op deze mail aanmelden.

Op donderdag 21 maart is er een speciale “Op de Koffie” alleen voor vaders. Voor deze gelegenheid komt onze wijkagent ook langs. We gaan in gesprek over de vaderrol voor het kind. Verder horen we graag hoe u als vader betrokken wilt worden bij school.

Na afloop mogen de vaders met hun kind met de politieman op de foto. nieuwsbrief22