Nieuwsbrief 19 juni

22 juni

We hebben de afgelopen week met de gemeente Den Haag gesproken over de veiligheid en het afstand houden bij de school. De gemeente wil dit ook veiliger!

Nieuwsbrief 19 juni 2020

LG FLYER A5 SCHOOLSPULLENPAS DEF