Nieuwsbrief 17 april

17 april

Inmiddels hebben we alweer wat weken thuisonderwijs achter de rug en bent u allemaal volleerd leerkracht geworden :). We hebben respect voor hoe u het allemaal oppakt.

Nieuwsbrief 17-4- 2020