Nieuwsbrief 15 mei

19 mei

We hebben de afgelopen week ervaren als “een beetje spannend” maar zijn dankbaar en tevreden met de gang van zaken. Alles verloopt zoals we hebben bedacht en het lukt om de (hygiëne-)maatregelen op te volgen. We hanteren deze afspraken ook nog in de komende tijd.Nieuwsbrief 15 mei 2020

Poster_voorzorg_PO