Nieuwsbrief 14

07 april

Wie is Jezus? Deze vraag werd elke weekopening de afgelopen weken beantwoord. 

Wie is Jezus? Jezus is machtiger dan de wind en het water 

Wie is Jezus? Jezus is een dokter  

Wie is Jezus? Jezus is het Brood dat leven geeft 

Wie is Jezus? Jezus is Koning 

Wie is Jezus? Jezus is Overwinnaar 

Jezus is overwinnaar. Dat is het feest van Pasen. Jezus is sterker dan dood, Hij is opgestaan! 

Nieuwsbrief 14