Nieuwsbrief 13

31 maart

Wie is Jezus? Jezus is brood voor het leven.  

Wie honger wil graag eten, hij of zij verlangt naar eten. Maar je kunt ook honger hebben naar succes, bezit of eer. Jezus zegt over zichzelf: Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben. Hij bedoelt dan geen honger naar eten maar verlangen naar iets dat écht leven geeft. En dan zegt hij heel eenvoudig: dan moet je bij mij zijn want als je mij kent dan ontvang je dat leven. Nieuwsbrief 13