Nieuwsbrief 13

10 december

We staken de tweede kaars aan, afgelopen maandag, voor de tweede Advent en luisterden en keken naar het verhaal van Maria die op reis ging naar haar nicht Elisabeth. nieuwsbrief 13 10-12-2021