Nieuwsbrief 11 september

14 september

In de weekopening van afgelopen maandag vertelde juf Stefanie over Geloof, Hoop en Liefde. In 1 Korintiers 13:13 staat dat van deze drie “Liefde” de belangrijkste is.

God is Liefde en wij hebben de opdracht om deze liefde door te geven. nieuwsbrief 11 september