Nieuwsbrief 11

20 november

Inmiddels is de ouderraad alweer druk bezig om de school in Sint stemming te brenggen. Gezellig hoor. In diverse groepen worden de brieven meegegeven voor de lootjes.

nieuwsbrief11