Nieuwsbrief 11-11-2022

11 november

Jesaja 45: 10 “Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met Mijn bevrijdende rechterhand”.¬†Nieuwsbrief 11-11-2022