Nieuwbrief 20

06 februari

Graag nodigen wij u uit voor: “op de koffie bij de directie”. Het onderwerp zal een vervolg zijn op een eerder gespreksthema, namelijk communicatie. Om deze reden zal juf Plaisier aanwezig zijn die in het kader van haar studie hier een onderzoek naar doet. Hebt u verder nog onderwerpen dan kunnen die uiteraard ook aan de orde komen. We hopen u in ieder geval te zien op 9 februari om half 9. nieuwsbrief19